Cetelem Online Áruhitel – Hogyan tudok HITELRE vásárolni.

Főoldal/Cetelem Online Áruhitel – Hogyan tudok HITELRE vásárolni.
Cetelem Online Áruhitel – Hogyan tudok HITELRE vásárolni.2019-04-10T13:41:50+00:00

  Készítse elő okmányait!

Amire szüksége lesz:

Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya
Vagy

 Érvényes útlevél és lakcímkártya

 Érvényes adóigazolvány

  Biztosra akar menni a hiteligénylés kitöltésekor?

 Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet!

 Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés során

  Elakadt? Kérdése Van?

 Olvassa el a súgót, vagy hívjon minket a +36/20 373 12 18-as mobil, vagy a 28-635-465-ös számon

  Áruhitel Referencia THM: 34,49%,

2 000 000 Ft hitelösszeg és 48 hónap futamidő esetén.
Fix, éves ügyleti kamat: 30,00%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 8, 10, 12, 15, 18, 24, 30, 36, vagy 48 hónap. Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész, a vételár függvényében: 200 000 Ft-ig önrész nélkül, 200 001 Ft-tól 300 000 Ft-ig min. a vételár 10%-a, 300 001 Ft felett min. a vételár 20%-a.

Reprezentatív példa 2 500 000 Ft-os vételár esetén:
Önrész: 500.000 Ft Kezelési dij: 0 Ft
Hitelösszeg: 2.000.000 Ft Referencia THM 34,49%
Futamidő: 48 hónap Havi törlesztőrészlet 72.011 Ft
Fix, éves ügyleti kamat: 30,00 % A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül): 3.456.528 Ft

A PiCi Shop Számítástechnika (Szimplexum BT.)  a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek az áruhitel pultnál, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben. https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok
Érvényes: 2018. június 13. napjától visszavonásig.

  Hiteligénylést Bankunkhoz mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:

 Természetes személy

 18. életévét betöltötte

 Magyarországon levő állandó lakcím

 Igazolt, rendszeres jövedelem

 Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség

 Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség

Aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt

 A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

1. Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok

Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy

 Érvényes útlevél és lakcímkártya

 Érvényes adóigazolvány

2. Lakcímet igazoló egyéb okmányok

 Két hónapnál nem régebbi, a hitelkérelemben megjelölt tartózkodási hely címére szóló bankszámlakivonat vagy

 vezetékes, vagy előfizetéses mobil telefonszámla vagy

 gáz-, villany-, víz-, kábeltelevízió-, táv-hő-, közös költség-, vagy vezetékes internetszámla.
(A szolgáltató által kiállított eredeti számla másolata)

3. Jövedelmet igazoló okmányok
Ha Ön munkavállaló

30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás)
Vagy

Azon bankszámla utolsó, két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő aktív munkaviszonyából származó jövedelmét, vagy nyugdíját jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére szóló bankszámlára, vagy az ügyfél házastársával közös bankszámlájára, és a tartózkodási helye/helyük címére szól

Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos

Vállalkozók – gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja – esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

Ha Ön őstermelő

Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás

Ha Ön nyugdíjas

Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi eredeti kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös nevére, illetve a tartózkodási hely/helyük címére szól, és nyugdíj törzslap,

Vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről.

Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza.

Bankszámláról történő teljesítés esetén azon bankszámla legutóbbi számlakivonata, melyre a hiteligénylő felhatalmazást ad csoportos beszedésre

A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyéb jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.

Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre

Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-a-tulzott-eladosodottsag-kockazatairol.pdf

Cetelem dokumentumok:

https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

A törlesztőrészlet rendszeres jövedelemhez viszonyított arányának várható változása a
rendszeres jövedelem, valamint a kamat változásának függvényében

Hitel típusa: áruhitel
Hitel összege: 2 000 000 Ft
Hitel futamideje: 36 hónap
Hitel kamata: 34,05%
Törlesztőrészlet összege: 89 399 Ft
Kamat emelkedése
Rendszeres jövedelem változása 0% 1% 2% 3%
– 30% változás 138 261 Ft 64,7% A Bank
teljes futamidő alatt
fix kamatozással nyújt hitelt!
– 20% változás 158 013 Ft 56,6%
– 10% változás 177 764 Ft 50,3%
 0% változás 197 516 Ft 45,3%
+ 10% változás 217 268 Ft 41,1%
+ 20% változás 237 019 Ft 37,7%
+ 30% változás 256 771 Ft 34,8%

 Cégnév: Szimplexum Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

 Székhely: 2118 Dány, Tamási Áron utca 8.

 Levelezési cím: 2117 Isaszeg Kossuth Lajos utca 33.

felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest, Központi telefon: (36-1) 428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000, E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu)

Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.

Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízásából jár el, és a megbízó érdekeit képviseli.

Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó – a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő – személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.

Társaságunk pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el. Társaságunk a Magyar Cetelem Zrt. pénzügyi intézménytől közvetítői díjat nem kap.

A Magyar Cetelem Zrt. biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.
A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben, annak nyitvatartási idejében, ennek hiányában a székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig, a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon és a hét egy munkanapján (hétfő) 8 órától 20 óráig, elektronikus eléréssel – üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva – az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja. A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet a Magyar Cetelem Zrt. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Magyar Cetelem Zrt. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A Magyar Cetelem Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi az ügyfélnek. A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó – jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a Pénzügyi Békéltető Testület egyezség létrehozását kísérli meg, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

Társaságunk az ügyfél számára az alábbi más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként számít fel KISZÁLLÍTÁSI DÍJAT.